Czym jest szkoda całkowita

Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia, kiedy nasz ubezpieczony pojazd weźmie udział w wypadku i w jego rezultacie uzyskanie takie uszkodzenie, że nie będzie w stanie dalej swobodnie się poruszać po drodze. W naszym polskim prawie nie ma wyszczególnione definicji co do szkody całkowite, dlatego też opieramy się na Art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego, który mówi jasno, iż kiedy przywrócenie do wcześniejszego stanu jest niemożliwe albo pociąga za sobą znaczące koszta, które są niemałym problemem, wówczas roszczenie poszkodowanego ogranicza się jedynie do świadczeń pieniężnych. Określenie czy doszło, do szkody całkowitej może być różne, ponieważ wszytko zależy zarówno od rodzaju ubezpieczenia, z którego szkoda zostanie zlikwidowana, jak i próg opłacalności naprawy.

Kiedy mamy do czynienia ze szkodą częściową, a kiedy z całkowitą?

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to kwestia ta budziła sporo zamieszania i sporów, nawet w niektórych sytuacjach sprawy oprały tor sądowy. Pierwszą kwestią, która wprowadziła mnóstwo kontrowersji było orzeczenie przez Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który 12 grudnia roku 1992 poinformował, kiedy mamy do czynienia z częściową szkodą. W wielkim skrócie mamy z nią do czynienia, kiedy uszkodzony pojazd jesteśmy w stanie naprawić, natomiast koszty nie przekraczają wartości pojazdu, która została określona przez ubezpieczyciela w dniu ustalenia odszykowania. Analogicznie szkoda całkowita będzie tylko, wtedy gdy pojazd nie będziemy w stanie naprawić, ponieważ uszkodzenia poniesione przez wypadek są zbyt duże. Drugim scenariusz występuje, gdy łączna kwota naprawy pojazdu przekroczy jego ogólną wartość. Jeżeli dojdzie do szkody częściowej, wówczas zakład ubezpieczeń pokrywa koszty wykonanych napraw, natomiast podczas szkody całkowitej odszkodowanie zostaje ustalone przy wykorzystaniu tak zwanej metody dyferencyjnej. Metoda ta opiera się na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem – o wartość pojazdu.

Koszty naprawy wyższe niż wartość

Jeżeli koszty naprawy w jakimkolwiek stopniu przekroczą wartość pojazdu przed zdarzeniem, w takim scenariuszu roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku. Następnie podobne stanowisko jest, kiedy wszystko się rozchodzi o ubezpieczenie OC.