Kiedy stwierdzona zostaje szkoda całkowita?

Nieprzewidziane zdarzenia losowe powodują, że często uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu ulegają nasze rzeczy. Dotyczy to również samochodów. Biorąc udział w kolizji czy wypadku, może nie skończyć się jedynie na przerysowaniu, czy wymianie zderzaka, ale może zostać uznana szkoda całkowita (https://superpolisa.pl/faq/szkoda-calkowita-jak-jest-liczona-wysokosc-odszkodowania/). Warto więc zadać sobie pytanie co to jest i w jakich przypadkach zostaje ona stwierdzona.

Co to jest szkoda całkowita?

Obowiązujące przepisy prawa nie wskazują legalnej definicji szkody całkowitej. Przyjęte są jednak powszechnie pewne wytyczne, dzięki którym możliwe jest jej stwierdzenie. Jej uznanie może być zarówno w ramach OC, jak i AC. W zakresie odpowiedzialności cywilnej Komisja Nadzoru Finansowego w wytycznych likwidacji szkód uznaje za nią “uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że wartość przewidywanych kosztów naprawy, określanych na zasadach wskazanych w Wytycznych, przekracza wartość rynkową pojazdu sprzed powstania szkody”.

Śmiało, można więc powiedzieć, że szkoda całkowita występuje gdy pojazd nie nadaje się do naprawy lub koszt naprawy przekracza wartość pojazdu. Taki sposób definiowania przyjął się również w społeczeństwie.

Co dzieje się z pojazdem po stwierdzeniu szkody całkowitej?

Mimo że zostaje stwierdzona szkoda całkowita, to nie oznacza jednocześnie, że faktycznie samochód nie nadaje się do naprawy. Bowiem wyliczony koszt naprawy zawiera w sobie również stawki serwisu/mechanika. My jednak możemy spróbować naprawić go mniejszym kosztem, np. gdy mamy w rodzinie znajomego mechanika czy lakiernika. ‘Wrak” samochodu jest naszą własnością. To co z nim zrobimy, jest tylko i wyłącznie naszą decyzję. W związku z tym mamy następujące opcje:

  • Możemy go naprawić;
  • Możemy go sprzedać, w tym również na części;
  • Możemy oddać do kasacji;
  • Możemy zwrócić się do firmy o zabranie wraku pojazdu — towarzystwo ubezpieczeniowe może, ale nie musi tego zrobić. 

Stwierdzenie szkody całkowitej nie zawsze jest opłacalne dla ubezpieczającego. Za to dla towarzystwa ubezpieczającego już wręcz przeciwnie. Dzięki temu unika on wielu koniecznych do wykonania czynności, które generują dodatkowe koszty, np. rozwiązywanie sporów, kiedy klient nie zgadza się z wyceną naprawy.

W przypadku szkody całkowitej bardzo często dochodzi do zaniżenia wartości pojazdu sprzed kolizji/wypadku, ale zawyżenia wartości wraku. Częstą praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest pomniejszenie wartości odszkodowania o wartość wraku. Z kolei gdy otrzymujemy pełną kwotę odszkodowania, wrak zostaje zabrany przez towarzystwo. 

Podjęcie ostatecznej decyzji powinno wiązać się z przeanalizowaniem naszej sytuacji i obliczeniu, która opcja będzie dla nas korzystniejsza.